Misiune/Obiective

Misiune

RWEA are misiunea de a sprijini ?i promova energia eolian? în toate modurile disponibile permise de lege.

Obiective

S? realizeze unitatea de ac?iune în sectorul energiei eoliene;
S? r?spund? cu o abordare profesional? ?i bine organizat? la nevoile membrilor;
S? îi reprezinte pe membrii asocia?iei ?i interesele acestora fa?? de ter?i: autorit??ile na?ionale ?i organismele guvernamentale care reglementeaz? pia?a energiei regenerabile din România pentru a dezvolta sectorul energiei eoliene în România;
S? conceap? strategii pentru sus?inerea integr?rii energiei eoliene în România;
S? men?in? permanent interac?iunea cu organiza?iile interna?ionale similare.