Tinte

•             Conlucrarea cu autoritatile pentru a asigura unui cadru legal favorabil dezvoltarii proiectelor de energie eoliana;
•             Identificarea nevoilor membrilor acesteia si transpunerea lor într-o forma clara pentru autoritati si organismele guvernamentale;
•             Organizarea de evenimente care promoveaza energia eoliana în România;
•            Organizarea de grupuri de lucru compuse din membrii RWEA în vederea propunerii autoritatilor competente de masuri pentru îmbunatatirea legislatiei si de reglementari specifice în legatura cu energia eoliana în special si cu sectorul energiei regenerabile în general;
•             Redactarea de luari de pozitie cu privire la subiectele care sunt de interes pentru industria energiei eoliene din România si trimiterea acestora catre autoritatile competente române si europene pentru a obtine sprijinul necesar;
•             Organizarea de întâlniri cu reprezentatii Comisiei Europene pentru a sprijini eventualele notificari ale statului român în legatura cu noile amendamente la legea energiei regenerabile si cu orice alte aspecte legate de interesele industriei energiei eoliene din România;
•             Întocmirea de buletine informative si trimiterea acestora prin email catre membri, prin care sunt informati cu privire la modificarile care apar în legislatie, la eforturile RWEA de a îmbunatati legislatia si reglementarile specifice privind energia eoliana, evenimentele sociale;
•             Punerea membrilor în contact unii cu altii pentru a dezvolta afaceri viitoare;
•             Dezvoltarea si mentinerea de contacte noi cu alte asociatii care se ocupa de energie din România si din strainatate;
•             Participarea la initiative publice si private pentru educarea copiilor si a celor adulti despre importanta si avantajele energiei verzi în România.