Beneficiile energiei eoliene

În contextul actual, caracterizat de cresterea alarmanta a poluarii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importanta reducerea dependentei de acesti combustibili.
Energia eolian? s-a dovedit deja a fi o solu?ie foarte bun? la problema energetic? global?. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaz? nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaz? ?i modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eolian? în special este printre formele de energie regenerabil? care se preteaz? aplica?iilor la scar? redus?.
Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substan?e poluante ?i gaze cu efect de ser?, datorit? faptului c? nu se ard combustibili.   Producerea de energie eolian? nu implic? producerea nici unui fel de de?euri.
Costuri reduse pe unitate de energie produs?. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a sc?zut substan?ial în ultimii ani, ajungând   s? fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili fosili.
Costuri reduse de scoatere din func?iune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din func?iune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei,  în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din func?iune, la cap?tul perioadei normale de func?ionare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.