Legislatie

Corespondenta cu Autoritatile Romane si reprezentanti ai Comisiei Europene si Fondului Monetar International

RWEA-and-FIC-letter-to-IMF-October-30

Letter-to-Edith-Hofer-EU-October-25

Letter-to-Edith-Hofer-EU-October-11

Letter-of-Mrs-Edith-Hofer-to-RWEA-October 19

Emergency-Ordinance-draft-NEW

Emergency-Ordinance-draft-elaborated-by-official-institutions-and-associations-october2-2012-

ANRE-to-the-traders-English-Sept-17

LEGISLATIE IN LIMBA ROMANA

Legea 220 modificari OUG 02.04.2013

Directiva de aeronautica civila DSN TE

Draft – OUG de modificare din Legea 123 modificari

Legislatie Primara

Letter to Government+ Proposal draft Emergency Ordinance

ANRE-Consultative Council-Sept 20

Ordinance  88 /2011 modified in the Parliament-June 26 / 2012

Lege consolidata 220 amendamente RWEA

Legea 220/2008

Legea 139/2010

Ordonanta de Urgenta 88/2011

Raport Comisia Economica Senat la OUG 88

Amendamente admise de Comisia Economica Senat la OUG 88

Directiva Consiliului si a Comisiei Europene/2009

Raport asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului,  nr 88/2011

Legislatie Secundara

Ordin ANRE 6/2012 : Metodologie monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Regulamentul de acreditare al producatorilor (ordinul 42/2011)

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi(ordinul 43/2011)

Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi(ordinul 44/2011)

Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi(ordinul 45/2011)

Calculul numarului de certificate verzi pentru beneficiarii subventiilor europene de energie eoliana

Calcule pentru turbine eoliene noi

LEGISLATION IN ENGLISH

Primary Legislation

Proposal Emergency Governmental Ordinance-2.04.2013

Ordinance 88/2011 approved by the Romanian Parliament

AMENDMENTS PROPOSED BY RWEA TO THE EGO 88/2011

Law 220/2008

Law 139/2010

Emergency Ordinance 88/2011

Secondary legislation

ANRE Order no. 6, 24 February 2012 -Methodology for monitoring the system promoting the energy generated from renewable energy sources through green certificate issuance

Regulation for Accreditation of the E-RES producers (Order 42/2011)

Methodology for establishing the annual quotas of purchasing green certificates (order 45/2011)

Green certificates wind calculation

IRR calculation sent to EU