Legislatie

LEGISLATIA PRIMARA IN ROMANIA
LEGI: Legea Energiei Legea Energiei Regenerabile

LEGISLATIA SECUNDARA IN ROMANIA (ANRE)

2017 2016

2016

Ord. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferente anului 2017. Data: 30.12.2016. MO 1069/30.12.2016. Abrogat prin Ordinul 27/2017.

Adresa ANRE - Înștiințare Ministerul Energiei asupra nivelului cotei obligatorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în anul 2017

Ord. 18/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ANRE nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor -limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat. Data: 27.04.016. MO 329/28.04.2016.

Ord. 17/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul nr. 60/2015. Data: 20.04.2016 MO 323/27.04.2016

Ord. 16/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul nr. 101/2015 Data: 20.04.2016 MO 323/27.04.2016

Ord. 5/2016 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi Data: 26.02.2016 MO 152/29.02.2016

Ord. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat. Data: 16.02.2016. MO 131/19.02.2016. Art. 2 modificat prin Ordinul 19/2016. Abroga Ordinul 9/2015. Abrogat prin Ordinul 8/2017

Ord 02/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul 101/2015 Data: 27.01.2016 MO 66/29.01.2016

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE