Misiune/Obiective

ASOCIATIA ROMANA PENTRU ENERGIE EOLIANA (RWEA)

Asociatia Romana pentru Energie Eoliana sau “RWEA” (Romanian Wind Energy Association) a fost infiintata in 2008 si este inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 73/8.08.2008.
RWEA  este o asociaţie profesională  care funcţionează ca o organizaţie non-guvernamentală şi care a fost fondată în Bucureşti, România, în conformitate cu legea română. Asociatia este o entitate voluntara de participanti din industria energiei eoliene din Romania. Aceasta exista pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene in mixul energetic din Romania si, in consecinta, pentru a promova o energie curata, sigura si eficienta pentru Romania.

MISIUNE

RWEA are misiunea de a sprijini şi promova energia eoliană în toate modurile disponibile permise de lege.

OBIECTIVE

Să realizeze unitatea de acţiune în sectorul energiei eoliene;
Să răspundă cu o abordare profesională şi bine organizată la nevoile membrilor;
Să îi reprezinte pe membrii asociaţiei şi interesele acestora faţă de terţi: autorităţile naţionale şi organismele guvernamentale care reglementează piaţa energiei regenerabile din România pentru a dezvolta sectorul energiei eoliene în România;
Să conceapă strategii pentru susţinerea integrării energiei eoliene în România;
Să menţină permanent interacţiunea cu organizaţiile internaţionale similare.

Statutul RWEA in limba Romana
Actul Constitutiv RWEA