Anunțuri

Asociatiile RWEA, RPIA si PATRES critică Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, care denaturează competiția pe piața de energie

Asociația „Romanian Photovoltaic Industry Association” (RPIA), Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) și Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) reprezentând producători, dezvoltatori și prestatori de servicii și echipamente din sectorul energiei regenerabile, cu o putere totală instalată de peste 5 GW, critică Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, care denaturează competiția pe piața de energie.

RPIA, RWEA și PATRES, alături de alte asociații de profil, au sesizat, în repetate rânduri, caracterul neconcurențial al concesionării directe a terenurilor administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS) către companii aflate în portofoliul statului, care contravine legislației naționale și europene.

În contextul în care, din 2022, investitorii privați pot dezvolta proiecte doar pe suprafețe de sub 50 de hectare (maxim 42 MWcc/34MWac) în baza interpretării eronate a legii fondului funciar de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), introducerea, prin noua Ordonanța de Urgență, a unei derogări de la această restricție doar pentru proiectele declarate „de interes național” favorizează nejustificat societățile unde statul este acționar majoritar, fiind profund anticoncurențială, neconstituțională și discriminatorie pentru operatorii ce acționează in piața energiei regenerabile. Având în vedere că atât actorii publici, cât și cei privați – indiferent de natura deținătorului capitalului majoritar –  competiționează pe aceeași piață, nu există indicatori obiectivi care să justifice accesul preferențial al anumitor entități la terenurile aflate în proprietatea statului. Mai mult decât atât, Guvernul nu oferă o explicație pentru neaplicarea aceluiași tratament pentru proprietarii și investitorii privați. Astfel, considerând  că, în subcategoria proiectelor fotovoltaice, capacitățile dezvoltate nu pot fi diferențiate în funcție de deținătorului capitalului majoritar, acordarea selectivă a accesului la terenuri și a derogărilor legislative nu este justificabilă.

RPIA, RWEA și PATRES subliniază că prin acest OUG se transmite un puternic mesaj negativ investitorilor, care sunt deja descurajați de instabilitatea cadrului de reglementare, ceea ce afectează în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de neutralitate climatică asumate de România și competitivitatea industriei  care nu va putea beneficia in cel mai scurt timp de energia electrica din surse regenerabile la un preț concurențial, din cauza întârzierii sau chiar a anulării proiectelor aflate in diverse stadii de dezvoltare. Astfel de măsuri trebuie să respecte principiul transparenței și al concurenței loiale, ceea ce implică organizarea unor licitații publice ori de câte ori se atribuie drepturi asupra terenurilor aflate în domeniul public sau privat al statului, sau, cel puțin, definirea unor criterii de selecție clare și nediscriminatorii; o negociere directă între ADS și anumite companii selectate nu este în măsură să asigure astfel de condiții echitabile de concurență.

Reiterăm, pe această cale, că RPIA, RWEA, PATRES și industriile conexe nu se opun realizării unor astfel de proiecte, ci solicită asigurarea unor condiții de concurență echitabilă pentru toți dezvoltatorii de capacități de producere a energiei din surse regenerabile, ceea ce se poate realiza prin eliminarea barierei de 50 de hectare pentru toate proiectele, indiferent dacă terenurile sunt  în proprietatea statului sau private și prin invitarea tuturor părților interesate să participe la un proces transparent și competitiv de atribuire de suprafețe de teren în cazul în care acestea se află în proprietatea statului.