Proiecte

Cu ajutorul RWEA – Asociația Română pentru Energie Eoliană – industria eoliană își propune să contribuie la o tranziție energetică justă și propune un proiect de formare profesională și reconversie pentru persoanele din regiunile dependente de cărbune. Bazându-se pe experiența de 8 ani a centrului de instruire Monsson – RESS (Renewable Energy School of Skills) din Constanța, RWEA și companiile membre Monsson și CEZ Group din România, prin Distribuție Energie Oltenia, precum și alte companii din cadrul Grupului, intenționează să acceseze finanțarea disponibilă pentru Platforma pentru Regiuni Carbonifere în Tranziție, pentru dezvoltarea unei Academii profesionale în Valea Jiului. În perioada de implementare a proiectului, timp de 10 ani, ne propunem să reconvertim anual până la 800 de tehnicieni din domeniul energiei regenerabile și al distribuției de energie, pentru un total de până la 8.000.

Abilitățile tehnice și profesionale ale tehnicienilor din sectorul minier sunt ușor transferabile către energia regenerabilă și distribuția energiei, iar certificările acordate în urma cursurilor de formare și reconversie le vor permite să fie angajați în instalarea, operarea și întreținerea proiectelor RES și a rețelelor de distribuție a energiei din întreaga lume, cu pachete salariale atractive.

Academia Valea Jiului, România

08 Oct 2020