Anunțuri

RWEA și RPIA avertizează că modificările aduse OUG 153/2022 pun în pericol investiții de miliarde de lei și ratarea țintelor de decarbonizare asumate la nivel european

RWEA – Asociația Română pentru Energie Eoliană

RPIA – Asociația Industriei Fotovoltaice din România

Cele două asociații, reprezentând producători, dezvoltatori și prestatori de servicii și echipamente din sectorul energiei regenerabile, fac, din nou, un apel de forță majoră la Președintele României, Parlament și Guvern pentru asigurarea unui cadru legislativ care să sprijine investițiile în energie din surse regenerabile.

Constatăm cu mare îngrijorare că, în ședința Camerei Deputaților din data de 28 iunie 2023 a fost adoptată o formă modificată a Legii de aprobare a Ordonanței de Urgență 153/2022 (“Legea”), act care a făcut anterior obiectul unei cereri de reexaminare formulată de Președinte, fiind implementate în această versiune finală a actului legislativ o serie de amendamente ce contravin fundamentelor pieței de energie și recomandărilor regulamentelor europene recent adoptate.

RWEA și RPIA atrag atenția asupra consecințelor extrem de grave pe care decizia de a se renunța la o serie de amendamente ce erau incluse în forma inițială a Legii urmează să le aducă, precum și asupra faptului că a fost omisă în continuare adresarea unor probleme fundamentale ale cadrului legislativ existent. Ca urmare a acestor decizii, investițiile existente și viitoare în energie din surse regenerabile suntexpuse unui risc major. In 2022, cele două asociații au semnalat că există riscul să se ajungă într-o situație fără precedent în România în care capacitățile de producție a energiei din surse regenerabile în funcțiune să fie afectate iremediabil.

În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile, dacă se va menține aplicarea Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică în forma actuală, respectiv cu considerarea în formula de calcul a tuturor veniturilor, fără a se ține cont într-un mod echitabil și de cheltuieli, producătorii vor continua să acumuleze pierderi, punând în pericol stabilitatea întregului sistem energetic național și eforturile susținute, de-a lungul a mai mult de un deceniu, pentru îndeplinirea obiectivelor de tranziție energetică. Am atras atenția anterior că orice formulă de supraimpozitare trebuie să țină cont de caracterul volatil al producției din surse regenerabile, care, prin definiție, nu poate produce aceeași cantitate în mod constant. Formulele de supraimpozitare trebuie să se aplice pe venitul net realizat în urma deducerii cheltuielilor necesare pentru achiziția de energie pentru profilare și cheltuielile pentru dezechilibrele înregistrate, cheltuieli care, în cazul producătorilor din surse regenerabile, reprezintă o componentă substanțială și indispensabilă din costurile curente de operare. Altfel, discutăm despre supraimpozitarea pierderii.

Pentru o înțelegere corectă și completă a întregului context, am prezentat autorităților particularitățile industriei de energie regenerabilă ce prezintă incidență asupra Contribuțiilor la Fondul de Tranziție Energetică datorate de producătorii de energie electrică care realizează venituri suplimentare, cât și datorată pentru veniturile obținute din contractele financiare de asigurare a riscurilor (hedging).

Impactul negativ asupra companiilor din industria noastră este cauzat de formula de calcul a Contribuției datorată de producători. În conformitate cu prevederile capitolului legat de cheltuieli, nu sunt recunoscute costurile cu achiziția de energie necesară pentru onorarea contractelor de vânzare-cumpărare cu livrare fizică atunci când sursa de energie nu este disponibilă (când nu bate vântul / când gradul de însorire este redus). Impactul negativ este, de asemenea, cauzat de cheltuielile cu dezechilibrele, care sunt recunoscute doar în proporție de 5% din valoarea energiei electrice vândute, în condițiile în care standardul în industrie arată dezechilibre înregistrate de centralele eoliene de cca. 40%, respectiv 25% în cazul centralelor solare.

De aceea, este imperios necesar să fie luate în considerare, la modul de calcul al Contribuției datorate de producătorii de energie electrică, cheltuielile pentru achiziționarea energiei electrice pentru asigurarea livrărilor conform obligațiilor contractuale, precum și cheltuielile cu dezechilibrele, într-un procent diferențiat, superior, pentru producătorii din surse regenerabile, conform standardelor din industrie.

În ceea ce privește mecanismul de calculare și plată a Contribuției pentru veniturile din Contractele de hedging, considerăm că rămâne necesară schimbarea mecanismului de reținere la sursă prin introducerea obligației de autodeclarare/autoimpunere de către operatorii care oferă servicii de hedging, având în vedere că mecanismul de reținere la sursă, aplicabil la acest moment și menținut în continuare și în urma modificărilor aduse de Lege, creează un impact major pentru producătorii de energie din surse regenerabile, ajungându-se în fapt, datorită lipsei de claritate cu privire la aplicarea formulei de calcul, la o nouă suprataxare a acestora.

In cazul in care producatorul de energie regenerabila vinde in avans producția estimată, necunosând astfel cu o precizie rezonabila productia efectiva pe care o va realiza, acesta va fi fortat sa achizitioneze o parte din cantitatea de energie contractată la vânzare din piață, pentru a acoperi obligațiile contractuale ferme de livrare. In cazul in care nu va achizitiona acesta diferenta dintre energia  contractata si cea efectiv produsă din piață, el va ramane cu volume in piata de echilibrare, o piata extrem de penalizatoare si care genereaza in plus si presiune asupra sistemului ca intreg. Din acest motiv, recunoașterea în formula de calcul a Contribuției, a cheltuielilor cu achiziția de energie necesară pentru onorarea contractelor de vânzare-cumpărare cu livrare fizică este absolut vitală pentru funcționarea producătorilor din surse regenerabile. Vorbim astfel de măsuri indispensabile, nu pentru a asigura profituri mai mari producătorilor din surse regenerabile, ci pentru supraviețuirea acestora în condiții de minimă rentabilitate economică.

RWEA și RPIA atrag atenția că modificările incluse în forma finală a Legii contravin interesului național pe plan energetic și obiectivelor asumate cu privire la tranziția către surse regenerabile de energie, rezultatul fiind că România va fi ocolită de investitori, într-un moment în care nevoia de noi capacități de producție este mai mare ca niciodată.

Pentru evitarea tuturor acestor consecințe nedorite și protejarea intereselor naționale pe termen lung în sectorul energetic, este necesară în continuare o revizuire și modificare substanțială a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022, pentru crearea unui cadru echitabil și care să țină cont de particularitățile și provocările unice pe care operarea capacităților de producție din surse regenerabile le presupun.

Cu siguranță, viitorul Uniunii Europene va fi unul verde. Energia regenerabilă este o prioritate pentru țările europene, iar România trebuie să țină pasul, să-și asume de urgență angajamente și să acționeze pentru stimularea producției de energie din surse regenerabile, așa cum face și recomandă Comisia Europeană țărilor membre UE.

(1) L699/2022 – Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei