Proiecte

RESInvest in Romania

28 May 2021

RESInvest- Mai 2022

Pe 17 mai, conferința RESinvest a reunit peste 400 de persoane din comunitatea energiei solare și eoliene din toată Europa, într-un apel comun la acțiune – dezvoltarea unui lanț de producție funcțional în Europa de Sud-Est. Momentul a fost ideal – astăzi Comisia UE a lansat Planul său de Acțiune REPower EU, menit să asigure independența energetică a Europei și, astfel, să accelereze dezvoltarea energiei solare și eoliene. 

RESInvest Press Event-Decembrie 2021

RWEA anunță lansarea programului RESInvest, dedicat localizării lanțului valoric pentru energia regenerabilă în România, prin încurajarea producției locale de tehnologie destinată sectorului regenerabilelor și crearea de oportunități de investiții, bazate pe fonduri europene. RESInvest vine cu recomandări de bune practici pentru dezvoltarea sectorului energiei regenerabile și dezvoltă proiecte pentru integrarea de noi activități profesionale pe piața forței de muncă, actualizarea curriculumului și siguranța în muncă. Obiectivele RESInvest vor fi prezentate în cadrul unui eveniment desfașurat in mai 2022, cu participarea tuturor actorilor importanți din acest sector.